Kort #28139

 !
? Diss-
! saml.
; Wallenb & r g, Marcus Ostro—Gothus
? Diss. indolem consensvs interpretandi explioatura.
? 1767.

Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28139
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!
? Diss-
! saml.
; Wallenb & r g, Marcus Ostro—Gothus
? Diss. indolem consensvs interpretandi explioatura.
? 1767.

Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort