Kort #27846

 h Diss.
saml.
T 1: oilius, Jacobus Dalekarlus
De oratorum ac poetarum imitatione sobria et pruden-
ti. 1772.
1 Praeses: Svedelius, Petrus d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
27846
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

h Diss.
saml.
T 1: oilius, Jacobus Dalekarlus
De oratorum ac poetarum imitatione sobria et pruden-
ti. 1772.
1 Praeses: Svedelius, Petrus d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort