Kort #28687

 Diss.

saml.
Vlrgin , Axel Gustavus Nob. Westro-Gothus
Principiis calculi variationis. Pars 2. 1857
Praeses: Almquist, Ericus, Uppsala '

Information

Kortnr:
28687
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
Vlrgin , Axel Gustavus Nob. Westro-Gothus
Principiis calculi variationis. Pars 2. 1857
Praeses: Almquist, Ericus, Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort