Kort #28511

 Diss.
saml.
Victorin, Andreas J. Westro-Gothus
Quaestionem politicam, An pax, iniquiore tempore in-
ita, aequiore frangi debeat? 1745.
W Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28511
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Victorin, Andreas J. Westro-Gothus
Quaestionem politicam, An pax, iniquiore tempore in-
ita, aequiore frangi debeat? 1745.
W Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort