Kort #28115

 . Diss.
' saml.
W & 1 d. i u s , Henricus Fjerdhundrensis
-_ De origine possibilium in Intellectu Divino. 1779
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28115
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
' saml.
W & 1 d. i u s , Henricus Fjerdhundrensis
-_ De origine possibilium in Intellectu Divino. 1779
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort