Kort #29023

 Diss.
_ W saml.
Örtenbl 9 d, Carl Gustaf Wermlanåus
Om reductionen.af krono— och aåeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 2.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29023
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ W saml.
Örtenbl 9 d, Carl Gustaf Wermlanåus
Om reductionen.af krono— och aåeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 2.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort