Kort #27942

 F Diss.
; saml.
, Uddenberg , Hermannus Emanuel Smolandus

' De paedobaptismo, qui dicitur. Pars 3. 1851

?

I Praeses: Hultman, Henricus Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
27942
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

F Diss.
; saml.
, Uddenberg , Hermannus Emanuel Smolandus

' De paedobaptismo, qui dicitur. Pars 3. 1851

?

I Praeses: Hultman, Henricus Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort