Kort #28536

 Diss.
saml.
Widegren , Pehr Hauriz August,Ostro-
Gothus
Tankar om kritiker. Afd. 6. 1842
Praeses: Atterbom, Pehr Daniel Amadeus, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28536
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Widegren , Pehr Hauriz August,Ostro-
Gothus
Tankar om kritiker. Afd. 6. 1842
Praeses: Atterbom, Pehr Daniel Amadeus, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort