Kort #27761

 Diss.
saml.
Tingstadius, Carolus Ulr. Em. Suder-
, mannus
a De caussis, jurisdictioni judiciorum majorum curia-
lium subjectis. 1782.
a
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Information

Kortnr:
27761
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tingstadius, Carolus Ulr. Em. Suder-
, mannus
a De caussis, jurisdictioni judiciorum majorum curia-
lium subjectis. 1782.
a
Praeses: Hernbergh, Andr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort