Kort #28077

 _ Diss.
, 88,le
W & hlsl; r ö m, Benedictus Hjalmar Wermlandus
Commentationes Demosthenicae. Sect. hö. 1857.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28077
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
, 88,le
W & hlsl; r ö m, Benedictus Hjalmar Wermlandus
Commentationes Demosthenicae. Sect. hö. 1857.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort