Kort #29189

 ' Diss.
saml.
H 6 1 mingius , Nicolaus Andrae Smolandus
DisP. summi boni civilis essentiam
proponens. 1655
?raeses: Staienus, Johannes Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
29189
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
H 6 1 mingius , Nicolaus Andrae Smolandus
DisP. summi boni civilis essentiam
proponens. 1655
?raeses: Staienus, Johannes Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort