Kort #27683

 ' Dise;
Saal.
Tharaander, Johannes Gothoburgensis
Dies; aequationes algebraiaas eodem modo affectas
resolvendi methedmn exhibens; 1805;
Praeses: . Lanäerbeok, Nioelï Uppsala

Information

Kortnr:
27683
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Dise;
Saal.
Tharaander, Johannes Gothoburgensis
Dies; aequationes algebraiaas eodem modo affectas
resolvendi methedmn exhibens; 1805;
Praeses: . Lanäerbeok, Nioelï Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort