Kort #27983

 Diss.
saml.
Ullman, Johannes Gustavus Wermlandus
De institutione Ministrorum Ecclesiae commentationes
Pars 2. 1831.
Praeses: Säve, Johannes Adolphus, Uppsala

Information

Kortnr:
27983
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ullman, Johannes Gustavus Wermlandus
De institutione Ministrorum Ecclesiae commentationes
Pars 2. 1831.
Praeses: Säve, Johannes Adolphus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort