Kort #29194

 Diss.
saml .
Ingeström, Per Sam. Theodor Ostro-Gothus
Biona från Smyrna första idyll.
1847.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
29194
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Ingeström, Per Sam. Theodor Ostro-Gothus
Biona från Smyrna första idyll.
1847.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort