Kort #27834

 Diss.
saml.
Tral1 heim, Joh. Adolph. Westm-Gathus
Oratio Pauli ad Ephesi Seniores. Act. cap. 20. vers.
18—55. 1815.
ä
! Praeses: Hellstadiua, Joh. Theodor, Uppsala

Information

Kortnr:
27834
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tral1 heim, Joh. Adolph. Westm-Gathus
Oratio Pauli ad Ephesi Seniores. Act. cap. 20. vers.
18—55. 1815.
ä
! Praeses: Hellstadiua, Joh. Theodor, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort