Kort #28583

 Diss.
saml.
Wijkman , Casparus Casp. Fjerdhundrensis
De immutabilitate liberrimi Dei decreti. 1779
Praeses: Christiernin; Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28583
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wijkman , Casparus Casp. Fjerdhundrensis
De immutabilitate liberrimi Dei decreti. 1779
Praeses: Christiernin; Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort