Kort #28647

 Diss.

Eam].-
W :l. mmeral: o d. t, Nicol. Henr. Calmariensia
In jus naturae prolegomena. Para 2. 1812.
Praeses: Enberg, Laur. Magn. Uppsala

Information

Kortnr:
28647
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

Eam].-
W :l. mmeral: o d. t, Nicol. Henr. Calmariensia
In jus naturae prolegomena. Para 2. 1812.
Praeses: Enberg, Laur. Magn. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort