Kort #27919

 Diss.
« saml.
T ö :: nero 5, Andreas Westmannus
Historia foederum, praecipue recentiorum, Sveoiam
; inter et Daniam. Part. 3. 1759.
Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala

Information

Kortnr:
27919
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
« saml.
T ö :: nero 5, Andreas Westmannus
Historia foederum, praecipue recentiorum, Sveoiam
; inter et Daniam. Part. 3. 1759.
Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort