Kort #27912

 i Diss.

! saml.

ï T 5 rner, Laurentius Joh. Ostro—Gothus

_ De industria Archimedis in obsidione Syracusana.
1752. ,

? Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27912
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

i Diss.

! saml.

ï T 5 rner, Laurentius Joh. Ostro—Gothus

_ De industria Archimedis in obsidione Syracusana.
1752. ,

? Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort