Kort #28858

 *DiSSo
saml.
Zielfel & t, Daniel Augustus Ostro-Gothus
De vitro objective achromatioo, ex duabus lentibus
isosceliis composito. 1812.
Praeses: Nordmark, Zacharias, Uppsala

Information

Kortnr:
28858
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

*DiSSo
saml.
Zielfel & t, Daniel Augustus Ostro-Gothus
De vitro objective achromatioo, ex duabus lentibus
isosceliis composito. 1812.
Praeses: Nordmark, Zacharias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort