Kort #28167

 Diss.
saml.
W & 1 l i n, Carolus J. Sudermannus
De poesi, religionis administra; 1748.
Praeses: Hydrén, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
28167
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & 1 l i n, Carolus J. Sudermannus
De poesi, religionis administra; 1748.
Praeses: Hydrén, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort