Kort #27817

 % Diss.
saml-
; T :: e. fven£elt, Carol. Guilielmus Nob.
' Westm—Gothus
De 'ta-amelia veterum. Pars 1. 1820.

Praeses: Lutteman, Carol. Freder. Uppsala

Information

Kortnr:
27817
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.
saml-
; T :: e. fven£elt, Carol. Guilielmus Nob.
' Westm—Gothus
De 'ta-amelia veterum. Pars 1. 1820.

Praeses: Lutteman, Carol. Freder. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort