Kort #29167

 _ Diss.
saml.
Gunnarinus , Sveno
.1679
Praeses: Norcopensis, Andreas, Uppsala
l

Information

Kortnr:
29167
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
Gunnarinus , Sveno
.1679
Praeses: Norcopensis, Andreas, Uppsala
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort