Kort #28310

 DiSS .
saml.
Wennberg , Eric Magnus
Om svenska vigterne. 1782
?
, Praeses: Berch, Christer, Uppsala
___-___—

Information

Kortnr:
28310
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS .
saml.
Wennberg , Eric Magnus
Om svenska vigterne. 1782
?
, Praeses: Berch, Christer, Uppsala
___-___—

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort