Kort #27708

 Diss.
, saml.
Thuring, Johannes Ericus Laurentii d.y.

! Sudermannus

! Libertatem animae humanae. 1746.

1

Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

a

Information

Kortnr:
27708
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
, saml.
Thuring, Johannes Ericus Laurentii d.y.

! Sudermannus

! Libertatem animae humanae. 1746.

1

Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort