Kort #28091

 Diss.
saml,
Wahrenb 9 r g, Carolus Fredr. Israel
Gestricius-Helsingus
Indole poesis Romanae. Pars 1. 1841.
Praeses: Östling, Ericus Engelbertus, Uppsala

Information

Kortnr:
28091
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml,
Wahrenb 9 r g, Carolus Fredr. Israel
Gestricius-Helsingus
Indole poesis Romanae. Pars 1. 1841.
Praeses: Östling, Ericus Engelbertus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort