Kort #27901

 Diss.
851111.
T ö :: n b 0 h m, Johann Frieä. Helmiensis
* Diss. sistone cam sphaceli cruris. 1768.
' Praeses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
27901
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
851111.
T ö :: n b 0 h m, Johann Frieä. Helmiensis
* Diss. sistone cam sphaceli cruris. 1768.
' Praeses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort