Kort #28185

 DiSSo
saml-
W & llin , Severinus d.y. Gothoburgensis
Diss. theologica vindicatum. phrasin
! Gen. cap. 1. vers. 2. variomm strophis & vera sig-
- nificatione detortam. 1762
' Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Information

Kortnr:
28185
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml-
W & llin , Severinus d.y. Gothoburgensis
Diss. theologica vindicatum. phrasin
! Gen. cap. 1. vers. 2. variomm strophis & vera sig-
- nificatione detortam. 1762
' Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort