Kort #27710

 , _ Diss.
: saml o
? Thurling, Ericus Westmannus

: Rheumatisme ohronica. 1780.

, Praeses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
27710
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, _ Diss.
: saml o
? Thurling, Ericus Westmannus

: Rheumatisme ohronica. 1780.

, Praeses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort