Kort #28615

 Diss.
saml.
Wikström, J. E. Westro—Gothus
Museum naturalium Academiad Upsaliensis. Appendix
21 . 1813.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28615
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wikström, J. E. Westro—Gothus
Museum naturalium Academiad Upsaliensis. Appendix
21 . 1813.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort