Kort #28732

 Diss.
saml.
Wretberg , Johannes Gust. Uplandus
Conformitate conjugationis Arabicae atque Hebraeae.
* Pars 1. 1812
F
* ,
! Praeses: Bexell, Justus G. Uppsala

Information

Kortnr:
28732
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wretberg , Johannes Gust. Uplandus
Conformitate conjugationis Arabicae atque Hebraeae.
* Pars 1. 1812
F
* ,
! Praeses: Bexell, Justus G. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort