Kort #29205

 Diss.
Saml.
K n 6 s , Gustavus Westro-Gothus
Paulinam dictionem
Rom. cap. 6. vers. 2, 10. 1794
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Information

Kortnr:
29205
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml.
K n 6 s , Gustavus Westro-Gothus
Paulinam dictionem
Rom. cap. 6. vers. 2, 10. 1794
Praeses: Dahl, Christoph. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort