Kort #28914

 Diss.
c saml.
Akerman, Jac. Gothlandus
Insecta Svecina. Pars 5. 1792.
Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Information

Kortnr:
28914
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
c saml.
Akerman, Jac. Gothlandus
Insecta Svecina. Pars 5. 1792.
Praeses: Thunberg, Carolus Petr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort