Kort #27779

 * Diss.
? saml .
' Tollstedt, Johannes Samuel Helsingus

De moribus veterum Helsingorum, ex occasione legum
. eorum provincialium. 1788.

Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
27779
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Diss.
? saml .
' Tollstedt, Johannes Samuel Helsingus

De moribus veterum Helsingorum, ex occasione legum
. eorum provincialium. 1788.

Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort