Kort #29271

 |
| Diss.
Saml.
Pose , Henricus Wilhelm Fenno
Arbore, sub qua Elias profugus recubuisse
legitur 1. Reg. cap. 19. vers. 4—5. 1758
Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Information

Kortnr:
29271
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

|
| Diss.
Saml.
Pose , Henricus Wilhelm Fenno
Arbore, sub qua Elias profugus recubuisse
legitur 1. Reg. cap. 19. vers. 4—5. 1758
Praeses: Clewberg, Christophorus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort