Kort #28616

 ' * Diss.
saml.
Wikatröm, Joh. Em. Weatro—Gothus
De Daphne. 1817.
] Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28616
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' * Diss.
saml.
Wikatröm, Joh. Em. Weatro—Gothus
De Daphne. 1817.
] Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort