Kort #27587

 ' ' Diss.
saml.
Tengb 0 r g , Carolus Westro-Gothus
Lineis curvis, ex datae cujusdam tangentibus, oriun—
- dis. 1804
Praeses: Braendström, Jonas Jonae, Uppsala

Information

Kortnr:
27587
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' ' Diss.
saml.
Tengb 0 r g , Carolus Westro-Gothus
Lineis curvis, ex datae cujusdam tangentibus, oriun—
- dis. 1804
Praeses: Braendström, Jonas Jonae, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort