Kort #27827

 Disa.
saml.
T :c a 11 berg, Johannes Andreas Gestricius-
. Helsingua
Ex Ibn el—Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
to, prooemium et caput seoundum. Pars 2. 1855.
Praeses: Tornberg, Carolus Johannes, Uppsala
x

Information

Kortnr:
27827
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
T :c a 11 berg, Johannes Andreas Gestricius-
. Helsingua
Ex Ibn el—Vardii libro, Margarita mirabilium inscrip
to, prooemium et caput seoundum. Pars 2. 1855.
Praeses: Tornberg, Carolus Johannes, Uppsala
x

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort