Kort #27930

 % Diss.

% saml.
* T 6 rnsten, Adolf Gothoburgensis

l

; Om den fördelaktigaste construction af thermoelect-
; riska apparater. 1842.

? Praeses: Svanberg, Adolf Ferdinanå, Uppsala

Information

Kortnr:
27930
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Diss.

% saml.
* T 6 rnsten, Adolf Gothoburgensis

l

; Om den fördelaktigaste construction af thermoelect-
; riska apparater. 1842.

? Praeses: Svanberg, Adolf Ferdinanå, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort