Kort #27591

 Diss.
saml-
T & ngbarg, Magnus Westm-Gothus
Historiola controversiam de viribus hominis 'in re-
ligionis negotio. 1801
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
27591
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
T & ngbarg, Magnus Westm-Gothus
Historiola controversiam de viribus hominis 'in re-
ligionis negotio. 1801
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort