Kort #29045

 Diss.
Österman, Ericus Stockholmiensis saml.
De philosophica vitae civili servitura. 1665
'Präeses: Benzelius, Ericus,d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
29045
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Österman, Ericus Stockholmiensis saml.
De philosophica vitae civili servitura. 1665
'Präeses: Benzelius, Ericus,d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort