Kort #28610

 Disaæ
saml.
Wikland, Matthias Leonardus Wermlandus
Mores heroicae aetatis apud veteres Graecos et Scan-
dinavos comparati. Pars 7. 1850.
Praeses: Geijer, Ericus Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28610
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disaæ
saml.
Wikland, Matthias Leonardus Wermlandus
Mores heroicae aetatis apud veteres Graecos et Scan-
dinavos comparati. Pars 7. 1850.
Praeses: Geijer, Ericus Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort