Kort #28225

 _ _ Diss.
saml.
W & 1 m 3 tedt, Lars Edvard Sudermannus—Nericius
Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten
! och läroverken, sedan revolutionensbörjan. Första
% afdeln. Del 1. 1844.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28225
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ _ Diss.
saml.
W & 1 m 3 tedt, Lars Edvard Sudermannus—Nericius
Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten
! och läroverken, sedan revolutionensbörjan. Första
% afdeln. Del 1. 1844.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort