Kort #27569

 . Diss.
saml;
Tegnaeus , Johannes Westro-Gothus
COnservatione silvarum in patria. 1741
Praeses: Dahlman, Laurent. Uppsala

Information

Kortnr:
27569
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml;
Tegnaeus , Johannes Westro-Gothus
COnservatione silvarum in patria. 1741
Praeses: Dahlman, Laurent. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort