Kort #28907

 Diss.
saml.
Äkerlind, Olavus Sudermannus-Nericiua
ï De Praedia Regio Räfsnäs. 1809.
Praeses: Götlin, Laur. Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28907
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Äkerlind, Olavus Sudermannus-Nericiua
ï De Praedia Regio Räfsnäs. 1809.
Praeses: Götlin, Laur. Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort