Kort #28718

 Biss;
. seal;
Wall :: a t h, Johan Gus'b'. Nerioius
Då hortioultura academical 1754;
Praeses: v. Linné, Caæolï Uppsala

Information

Kortnr:
28718
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Biss;
. seal;
Wall :: a t h, Johan Gus'b'. Nerioius
Då hortioultura academical 1754;
Praeses: v. Linné, Caæolï Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort