Kort #28331

 Diss.
saml.
Wenner 3 r e n, Sveno A. Gothoburgensis
Cornibus, in veterum epulis freqventatia. 1764.
* Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28331
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wenner 3 r e n, Sveno A. Gothoburgensis
Cornibus, in veterum epulis freqventatia. 1764.
* Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort