Kort #28455

 Diss.
saml.
W 9 B t 13 h a 1, Georgius Pet. d.y. Gothlandis"
Trajectoria projectum corporum, resistente medio
in ratione duplicata veloaita'tmm. 1771.
Praeses: Landerbeok, Nicol. Uppsala

Information

Kortnr:
28455
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 9 B t 13 h a 1, Georgius Pet. d.y. Gothlandis"
Trajectoria projectum corporum, resistente medio
in ratione duplicata veloaita'tmm. 1771.
Praeses: Landerbeok, Nicol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort