Kort #28611

 Diss.
saml.
Wiklund, Nicolaus Westro-Bothniensis *
Vindicias argumenti, pro existentia Dei, & mundi con-
tingentia ducti. 1762.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28611
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wiklund, Nicolaus Westro-Bothniensis *
Vindicias argumenti, pro existentia Dei, & mundi con-
tingentia ducti. 1762.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort