Kort #29050

 Diss.
.. aaml.
Oaterman, Petrus Gustavus Fierdhundrensis
Salutis publicae templum, apud Romanos, sat com-
] memorabile. 1775.
i
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
29050
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. aaml.
Oaterman, Petrus Gustavus Fierdhundrensis
Salutis publicae templum, apud Romanos, sat com-
] memorabile. 1775.
i
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort